FANDOM


Vampire (Ma cà rồng) (吸血鬼 Kyūketsuki) là một loại quái vật hiếm gặp sống tại Gensokyo. Chúng thích gây chú ý, khiêu khích người lạ, uống máu người và gây ra các hiện tượng dị biến ảnh hưởng đến toàn bộ Gensokyo.

Chúng có khả năng thiên phú về năng lực thể chất cũng như năng lực phép thuật. Tuy nhiên, chúng lại có điểm yếu là: sợ ánh sáng, sợ nước.

Chúng không được phép tấn công con người sống tại Gensokyo do đã có một thỏa thuận trước đó với loài yêu quái.

  • Đại diện: Remilia Scarlet, Flandre Scarlet, Kurumi, Muse (bán ma cà rồng)

Tài liệu tham khảo:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.