FANDOM


東方非想天則 ~ 超弩級ギニョルの謎を追え

Touhou Hisoutensoku ~ Chase the Enigma of the Superdreadnought Guignol

Hui

touhou 12.3

Phát triển
Team Shanghai Alice
Phát hành
Team Shanghai Alice
Ngày phát hành
Bản Full: 15 tháng 8, 2009
Thể loại
Fighting Game
Gameplay
Single-player Story Mode, Human vs. Human Match, Human vs. Computer Match
Nền Tảng
Windows 2000/XP
Cấu hình
Pentium 1GHz, 1.02GB on HDD, Direct3D, DirectX 9.0c (April 2007 update), 128MB VRAM, DirectSound, 1GB RAM

东方 非 想 天 则 ~ 超弩級 ギニョル の 謎 を 追え ( Romanji: Touhou Hisoutensoku ~ Choudokyuu Ginyoru no Nazo wo Oe, nghĩa đen "Đông Phương Thiểu Nhiên Luân" hay "Đông Phương Thiểu Thiên Lí~ Đuổi theo bóng hình Bí ẩn của Cỗ máy Khổng lồ Guinoi") là một bản mở rộng độc lập của với năm nhân vật mới, lần đầu tiên được phát hành bởi tại Comiket 76. bản mở rộng này với bản cho phép bạn sử dụng các nhân vật khác trong game.Giống như các phiên bản trước đó, Touhou Hisoutensoku là kết quả của sự hợp tác giữa và .Trò chơi được gọi là Touhou 12,3 bởi vì các sự kiện của nó xảy ra sau các sự kiện trong UFO , mặc dù phiên bản đầy đủ sau này đã được phát hành cùng thời điểm với game UFO.

Gameplay Sửa đổi

Bài Chi tiết: Gameplay và Spell Card

Touhou Hisoutensoku vẫn giữ nguyên hệ thống spell cards, spirit orbs, và thời tiết, nhưng đồng thời giới thiệu thêm nhân vật, spell cards, và thời tiết mới. Nhiều spell cards cũ, thời tiết và đồ họa từ SWR đã được thay đổi và ngoài các nhân vật mới, tất cả các nhân vật cũ đều có spell cards mới. Ngoài ra, giờ đây mỗi nhân vật có một hệ thống card (ví dụ như hồi phục, thay đổi thời tiết, bomb,...), bên cạnh đó cũng có thể sử dụng bởi kì nhân vật nào một khi đã được mở khóa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.